Bezpečné interiérové schodiště. Jaké parametry má mít?

V naší truhlárně si zakládáme na tom, abychom schodiště vyrobili podle přání našich zákazníků. Zvládáme klasická řešení i netypické nápady. V každém případě ale schodiště pečlivě navrhujeme a vyrábíme tak, aby bylo v souladu s bezpečnostními normami. Jak mají tedy vypadat bezpečné interiérové schody?

jaké parametry má mít interiérové schodiště

 Obecně platí, že nejbezpečnější schodiště jsou, vzato podle typu půdorysu, schodiště přímá. Nelomí se ani nestáčí, proto po nich můžou bezpečně chodit děti, lidé s omezenou pohyblivostí a zároveň se po nich bude dobře stěhovat nábytek.

Ať už se ale rozhodnete pro jakýkoli tvar schodiště, musí být dodrženy hlavní požadavky a schody musí splňovat důležité parametry

● Optimální výška jednotlivých schodů je 15–18 cm.
● Maximální povolený počet stupňů u bytových a pomocných schodišť je 18 (v jednom rameni), u hlavních schodišť maximálně 16. Při větším počtu je nutné udělat mezipodestu.
● Minimální šířka schodišťového stupně pro pohodlný průchod je 90 cm (pro rodinné domy) a 110 cm pro bytové domy. Našim zákazníkům doporučujeme 100 cm a více (záleží na tom, jak bude schodiště frekventované). U točitého schodiště by měl být průměr minimálně 125 cm.
● Výstup po schodišti by měl respektovat přirozenou délku kroku člověka. Ta je 63 cm. Proto je vhodné vypočítávat šířku a výšku schodiště ze vzorečku 2v + š = 63. Pro schůzi nejpříjemnější je výška stupně je 15 až 18 cm a šířka 29 cm. U schodišť s mírným sklonem se zvyšuje šířka až na 34 cm.  

Typy schodišť podle sklonu: 

rampová schodiště  7° až 20°  výška stupně 8 až 13 cm 
mírná schodiště  20 až 25°  výška stupně 13 až 15 cm 
běžná schodiště  25 až 35°  výška stupně 15 až 18 cm 
strmá schodiště  35 až 45°  výška stupně 18 až 20 cm 
žebříková schodiště 45 až 60°  výška stupně 20 až 25 cm 

*nevhodné pro frekventované používání 

bezpečnostní parametry schodiště

● Nejmenší možná šířka stupně je 210 mm (stupnice 250 mm).
● Podchodná výška (kolmá vzdálenost mezi výstupní čarou a podhledem schodiště) musí být minimálně 195 cm.
● Pro křivočaré schodiště kruhové platí, že šířka stupně v nejužším místě nesmí být méně než 13 cm, v místě nejčastějšího pohybu musí být alespoň 26 cm.
● U točitého schodiště bývá obvykle menší šířka (okolo 60 až 90 cm), malý poloměr zakřivení, protože stupně jsou většinou upevněné na prostředním sloupku, a stupně 18 až 21 cm.
● Podesty vnitřního schodiště musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,6. stejně jako stupnice na okraji jednotlivých schodišťových stupňů. Pro ostatní plochy stupnice platí nejméně 0,3. Protiskluzové úpravy nesmí vystupovat více než 3 mm nad povrch.
● Mezera mezi stupněm schodu a zábradlím nesmí být větší než 12 cm.
● Důležitá je také akustika. Hluk ze schodiště a podest musí splňovat požadavky stavební akustiky. 

Přečtěte si také, jaké jsou bezpečnostní normy pro schodišťová zábradlí.

Hlavní normy, kterými se výroba schodišť řídí, jsou ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Jejich platná znění najdete například na webu Technických norem ČSN. Informace uvedené v článku je třeba ověřit přímo v normě, protože ta se mohla od publikování článku změnit.  

V truhlářství Havlíček vám vyrobíme schodiště, která odpovídají všem předpisům a normám v jejich aktuálním znění. Zároveň je společně s vámi navrhneme tak, aby pasovaly do vašeho interiéru a byly praktické a pohodlné pro všechny, kteří je budou využívat.  

norma ČSN pro schodiště a šikmé rampy

 

Napište nám pomocí formuláře

*
*
*

Kontakty


Havlíček truhlářství s.r.o.
Telefon: +420 461 526 335
Email: info@fa-havlicek.czVítějeves 214
569 06 Vítějeves (okr. Svitavy)
(zobrazit mapu)
IČ: 27460983
DIČ: CZ27460983