Bezpečné interiérové schodiště: Jaké parametry má mít zábradlí?

Stejně jako existují technické normy a specifika pro parametry interiérových schodišť, bezpečnostní požadavky musí splňovat také zábradlí. Nejde tedy jen o estetický doplněk, ale především o podpůrnou součást schodiště a o zábranu. Bez zábradlí nelze schodiště zkolaudovat.

Jaké parametry má mít bezpečné interiérové schodiště

Požadavky na zábradlí a madla jsou specifická pro různé typy schodišť i podle toho, zda jde například o prostory určené pro děti.  

 Jaké parametry má mít bezpečné zábradlí:

● Zábradlí je nutné nainstalovat na volný okraj schodiště.
● Zábradlí musí být nejpozději od třetího stupně (do dvou stupínků se nejedná o schodiště, do 50 cm výšky lze ponechat schodiště bez zábradlí).
● Šprušle zábradlí by neměly být vodorovné. Především proto, aby si z nich děti nemohly dělat žebřík.
● Minimální výška zábradlí včetně madla je 90 cm (pokud je hloubka volného prostoru maximálně 3 m). V rodinných domech se montuje zpravidla zábradlí v základní výšce 100 cm. Zvýšené zábradlí (110 cm, 120 cm) patří do specifických prostor například s velkou hloubkou volného prostoru.
● V zábradlí nesmí být svislé a šikmé mezery větší než 12 cm a vodorovné a šikmé mezery širší než 18 cm.
● Je-li zábradlí předsazené, nesmí být mezi zábradlím a okrajem schodiště mezera širší než 5 cm. Nejmenší dovolená mezera platí i mezi schodištěm a dalšími konstrukcemi.

jaké parametry má mít schodiště

● Mezera mezi stupněm schodu a zábradlím nesmí být větší než 12 cm.
● Zábradlí schodišť musí být v horní části zakončeno madlem umístěným ve výšce minimálně 90 cm a maximálně 120 cm.
● U staveb určených pro děti musí být madlo ve výšce 40 až 70 cm, zábradlí musí mít tabulovou, svisle sloupkovou nebo mřížovou výplň a mezery v zábradlí nesmí být větší než 80 cm.
● Madla ani zábradlí nesmí mít ostré nezapravené hrany, velké výstupky ani další nebezpečné prvky.
● Průřez madla má být uzpůsobený k uchopení rukou shora.
● Pro dostatečný a pevný úchyt musí být na madle možné opsat nejméně tři čtvrtiny kružnice o průměru 40 až 50 cm (v provozovnách pro děti 30 až 40 mm).
● Mezi madlem a zábradlím musí být kvůli pohodlnému úchytu mezera větší než 5 cm, ale ne větší než 12 cm.  

Přečtěte si také, jaké jsou bezpečností normy pro schodiště.  

Hlavní normy, kterými se výroba schodišť řídí, jsou ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Jejich platná znění najdete například na webu Technické normy ČSN. Informace uvedené v článku je třeba ověřit přímo v normě, protože ta se mohla od publikování článku změnit. 

V truhlářství Havlíček vyrobíme schodiště i zábradlí a madla, která odpovídají předpisům a normám v jejich aktuálním znění. Zároveň je společně s vámi navrhneme tak, aby pasovaly do vašeho interiéru a byly praktické a pohodlné pro všechny, kteří je budou využívat.  

bezpečnostní normy pro schodiště

Napište nám pomocí formuláře

*
*
*

Kontakty


Havlíček truhlářství s.r.o.
Telefon: +420 461 526 335
Email: info@fa-havlicek.czVítějeves 214
569 06 Vítějeves (okr. Svitavy)
(zobrazit mapu)
IČ: 27460983
DIČ: CZ27460983